top of page

Seanslarda kullandığımız dairesel düzenin günlük hayatta kullanılması değil de, bunun aksine gün boyunca nefesimizi farkına varmak önerilmektedir. Solunum sistemimizi tüm olarak kullandığımızdan ve nefesimizi tutmadığımızdan emin olmalıyız. Olabildiği kadar bütün nefes alıp vermeye ve uzun duraksamalar olmadan nefesin içeri ve dışarı akmasına özen gösterilmelidir. Bu bizi açık, enerji dolu ve bağlı kılar. Nefes’i deneyimledikten sonra; nefesimizi kapatmaya zorlayan zaman ve şartlar konusunda daha bilinçli hale geliriz. Nefesimizi açık tutmak için bilinçli olarak çaba gösterir ve nefesimizi kapatan konu veya duyguları detaylı olarak inceleriz.

 

bottom of page