top of page

 

Birçok ebe, doktor ve anne;  Nefes’in hem anne, hem de bebek için çok yararlı olduğunu bildirmiştir. Sisteme oksijen taşınması olumlu bir şeydir. Hamilelik sırasında, hem bebeğin hem de annenin yeterli miktarda ve iyi nitelikte oksijene gereksinimi bulunmaktadır. Nefes almanın; annenin kanında aşırı ilaç kullanımı gibi nedenlere bağlı olarak aşırı derecede toksin bulunduğu durumlar dışında, ana rahminde bulunan bebeğe zararı olacağı konusunda hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Eğer toksinler mevcutsa, nefes ile bunlar hemen salınır ve bebekte bu toksinlerden bazılarına maruz kalabilir. Nefes’in fiziksel, zihinsel ve duygusal yararları hamilelik döneminde çok önem kazanmaktadır. Hamilelik ilerledikçe; solunum sistemi, büyümekte olan bebekle birlikte sıkışıklığa uğrar. Nefes ile bu durum rahatça dengelenir. Korkuların arasından nefes alıp sıyrılmak ve gelişmekte olan hayat sürecine güvenmek önemlidir. Nefes ve yaşam gücü hamileliğin bir parçasıdır. Doğum sancısı sırasında bütünleşmiş nefes kullanımı, duyarlılıkların şiddetinin de bütünleştirilmesine olanak verir. En son üç ayda sorunlu ve gerilimli bir hamilelik yaşayan kadınların rahat olmasına özen gösterilir. En iyi konum; dizler altından yastıklarla yapılan desteklemedir. Daha yavaş bir nefesle başlanır, nefes tam olmalı fakat ille de bağlantılı olması gerekmemektedir. Daha yumuşak bir aralık sağlanırsa, vücudun kendi bilgeliği olayı üstlenecek ve sisteme aşırı yükleme yapılmayacaktır. Annenin, mevcut korkulardan kurtulmaya hedeflenmesi ve doğmamış bebeği ile bağlantı sağlarken bu korkular arasından sıyrılarak nefes alması önemlidir. Oksijen; hem anne hem de bebek için iyidir. Nefes; duygusal ve fiziksel stresi kesinlikle azaltır. Seans sırasında tonlama yapılması uygundur, fakat vurma ve tekmelemeden kaçınılmalıdır. Hamile bir katılımcı için, sağlık ve kusursuzluk afirmasyonları hedef belirlemede çok iyi yöntemlerdir.

 

 

 

bottom of page