top of page

Doğuda yaşayanlar binlerce yıldır nefesin Tanrı’ya ulaşan mutlak yol olduğunu bilmektedirler. Nefes’in üçüncü seviyesi; ruh ile daha bütünsel olarak bağlanmak için nefesimizi kullanmak ve ruhsal doğamızı tam olarak yansıtmaktır. Bilinçaltımızdaki olumsuzluğu temizlemeye devam ettikçe, daha yüksek bilinçliliğimize doğru bir yol açılır. Böylece benliğimizin mistik bölümüne ve yaşamın kendisine daha rahatça giriş yapılır. Nefes’i daha fazla uyguladıkça, ruhsal seviyeyi ve bunun içinde bulunan mutluluğu da daha fazla deneyimleriz.

 

bottom of page