top of page

Bu nefes tekniği; LaMaze, LeBoyer veya hamile kadınlara öğretilen diğer nefes teknikleri ile karşılaştırılabilir mi? 

 

Evet, standart yöntemleri öğrenen kadınlardan çoğu; Nefes’e özgü tam diyafragmatik nefes kullanımını doğum sürecinin çoğunda yararlı bulmaktadır. Nefes’in yararları; doğum sırasındaki acı ve korkudan ileriye gitmektedir. Kasılmaların şiddetini bütünleştirerek, nefesi itmek ve gerginleşmek yerine, annenin; doğum enerjileriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmasını sağlar. 

Bebeklerine ve kendilerine olası en sevgi dolu ve eğlenceli doğum deneyimini vermek için, hamile kadınlar açısından Nefes kesinlikle uygulanması gereken bir olgudur. Daha fazla oksijen seviyesine ulaşabildikleri için birçok hamile kadın bebeklerinin daha sağlıklı olduğu düşüncesindedir. Kadınlar, doğmamış bebekleriyle daha fazla bir bağlılık ve iletişim duygusu tarif ederler. Diğerleri ise, bebeklerini dünyaya getirirken bunu daha bilinçli bir şekilde yaptıklarına inanırlar. Ebeveyn olmaya geçiş daha az stresli olur ve bunu yaparken görülen yoğun talepler daha dengeli ve sevgi dolu bir şekilde karşılanır. 

Nefes; yeniden doğuş ve holotrofik nefes ile nasıl karşılaştırılabilir? 

Yeniden doğuş; müşteri rahat bir şekilde yatarken, bağlı ‘dairesel’ nefes düzeninin kullanılması açısından benzerdir. Fakat, Nefes; tam diyafragmatik ‘karın’ nefesi öğretirken, yeniden doğma üst göğüs nefesini vurgular. Diyaframın olaya karışması; karın organlarına oksijenden zengin kanın akışını desteklemekle birlikte, karın, bağırsak ve böbrekler ile cinsel organlarda depolanan korkuya dayalı duygusal ‘yük’leri ortadan kaldırır. Nefes’in hedefi; tüm enkarnasyonlardan travmanın temizlenmesidir, yeniden doğmanın belirlenmiş hedefi ise doğum travmasının temizlenmesidir. Nefes; kişiyi Tanrı’nın varlığına odaklar. Holotrofik nefes ise; bireyin zihinsel yönünü iyileştirme ve araştırmaya odaklanmıştır. Nefes; ruhsal kendini iyileştirme şekli olup, bireylerin zihinsel iyileşmeden ötesine gitmelerine olanak tanır. Nefes; holotrofik nefes’ten sonra diğer çeşitli nefes ve iyileştirme yöntemleri ile geliştirilmiştir. Değinilen diğer tekniklerin akisne, Nefes; ses, el teknikleri, dua ve olumlu hedefler ile birlikte çalışır. 

Bazı astım hastaları tarafından uygulanan Buteyko isimli yüzeysel nefes alma tekniği, Nefes ile karşılaştırıldığında ortaya ne gibi bir sonuç çıkar? 

Buteyko veya Boutako Nefes Yöntemi adı verilen teknik; sığ ve yavaş nefes ile astım belirtilerini iyileştirmeye çalışır. Böylece nefes şeklini kontrol eden kaslar gevşer, fakat bu duruma ait zihinsel ve ruhsal olgular genel olayın içine dahil edilmez. Bütünleşme için gerekli oksijen kişiye verilemez. Astımlıların sorunlarından biri de ağızdan nefes almalarıdır. Astımlılarla çalışırken, biz burundan nefes almayı bir seçenek olarak kullanmaktayız. 

Astımlıların nefes sorunu daha çok dışarı nefes verme ile ilgili olup, solar plexus’ta yer alan kaslar ile nefes tutunmayı sürdürür. Biz direkt olarak bu gerilim ile çalışıp, bu kasların etkin bir şekilde rahatlamasını sağlayacak yöntemler uygulamaktayız, böylece eski hava akciğerlerden boşalır ve yeni havanın içeri girebilmesi için daha fazla alan yaratılır. Astımın zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde de çalışmaktayız ve bunun, olayı daha derin seviyelerde çözülmesini sağlamak açısından bireye daha fazla yardımı olduğu düşüncesindeyiz. Daha kısa, rahat bir dışarı nefes veriş konusunda ısrar ederek oksijen ve karbondiyoksit seviyelerini kontrol etmekteyiz, böylesine bir nefes tarzı ile karbondiyoksit seviyeleri düşmekten korunmuş olur. 

Nefes’i düzenli olarak uygulayan astımlıların çoğu; durumlarının kısmen veya tamamen iyileştiğini gözlemlemektedirler. 

Ben, Buteyko yöntemini denedim ve sizin yönteminiz ile neredeyse zıt olduğunu gözlemledim. Lütfen açıklayınız. 

Evet, Buteyko yöntemi Nefes’ten oldukça farklıdır. Temelde, nefesinizi dışarıda tutmanızı ve solunumu en aza indirgeyerek, birey nefes aldığında bunun kendiliğinden ve gereksinimden oluşmasını hedeflemektedirler. Gergin nefes alma şekillerini rahatlatmak açısından astım belirtisi görülen hastalarda bir şekilde etkilidir. Fakat, sınırlı nefes sorunlarıyla bağlantılı zihinsel veya duygusal öğelere pek hitap etmemektedir. Genelde, sistemde ne kadar oksijen olursa o kadar iyidir. Her ikisini de deneyerek sizin için hangisinin en iyi olduğunu görünüz.

 

bottom of page