top of page

Nefes, zevk amacıyla ilaç kullanan bireyleri nasıl etkilemektedir? 

 

Alışkanlıklarından vazgeçme çabası gösteren, ilaç bağımlısı kişilerde, Nefes’in çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kendi ‘yüksek güç’leri ile direkt bir bağlantı sağlayarak, kaçmaya çalıştıkları acıyı da iyileştirir. Kişiler, Nefes ile doğal bütünlüklerini hissederler, böylece harici tamamlanma istekleri de ya azalır ya da yok olur. Birçok kişi, Nefes ile; kaçma isteği veya ‘kafalarının iyi olma’ isteğinin ortadan kalktığını deneyimlemişlerdir.

 

bottom of page