top of page

Akciğer veya kalp sorunları olan kişilerle nasıl çalışabilirsiniz? 

 

Kalp sorunları olan bireyler Nefes’ten yararlanabilir. Birçok kalp sorununun sınırlı bir nefes düzeninden kaynaklanan gerilim sonucu oluştuğunu bilmekteyiz. Bu; oksijen akımını ve kalp bölgesine olan yaşam gücünü yavaşlatır, sonuçta aksamış enerji akışına bağlı olarak iç basınç oluşur. İlk olarak, eski nefes düzeni sonucu oluşmuş olan baskı ve gerginliği ortadan kaldırmak için kalp sorunu olan müşterinin nefesini tamamiyle açmamız gerekmektedir. Böylece kalbin çabaları da azalacaktır. Kişi, bundan başka duygusal kalbini de açmaya teşvik edilir ve duyguları ile sevgisini ifade etme konusunda kendini daha serbest hisseder. 

Londra’da bulunan bir hastanede, tam diyafragmatik nefes ile akciğer durumunun arasındaki olumlu bağlantı konusunda şaşırtıcı çalışmalar bulunmaktadır. 

Defibrilatör/pacer bulunan bir kişide, sizin uygulamalarınız herhangi bir sınırlama gerektirir mi? Kişinin nefes ve sağlığı genelde iyi olmakla birlikte,nefesi oldukça sığ ve bir miktar hızlıdır. 

Tüm solunum sistemini açma ve kuvvetlendirmeye odaklanmaktayız. Böylece, sığ veya zayıf nefes alanlar kapasitelerini genişletip, nefes alma yeteneklerini güçlendirirler. Eşiniz için bir haftasonu organizasyonu çok iyi ve yardımcı olabilir. Pacemaker veya defibrilatörü olan katılımcılar, geçmişte herhangi bir sorun bildirmemişlerdir. Kalp sorunları olan kişilerle çok özel bir şekilde çalışmaktayız, stres ve baskı oluşturup enerji depolayan sınırlı nefesin aksine tüm alanlardan rahatça akan, dengeli ve eşit bir enerjiye olanak tanıyan bütünüyle açık bir nefes oluşturmak hedefimizdir. 

 

Pnömoni ve her iki akciğerde kan pıhtıları olan bir kişide Nefes yapılabilir mi? Derin nefes pıhtıyı hareket ettirir mi? 

 

Bu konuyu bizde eğitmen olan bir tıp doktoru ile görüştüm: ‘Nicole hasta olduğunda bir akciğer embolisi yaşadı. Yoğun bakıma alındı ve nefes alıp verdikçe monitor üzerindeki ölçeklerin inip kalktığını gözlemledi. Her bir kan pıhtısı antikoagülanlarla tedavai edilmelidir, çünkü hareket edip kan damarını tıkarlarsa enfarktüse neden olabilirler, fakat derin nefesin kan pıhtısı hareket ettirip enfarktüse neden olabileceği düşüncesi sadece bir varsayımdır. Bunu bir akciğer uzmanı da doğruladı, ve bilinen bir tehlike yoktur. Tıp literatüründe bu korkuyu destekleyen herhangi bir kanıta rastlamadım. Ayrıca, kan damarı daraldığında iyi bir havalandırma kollateral dolaşımı hareketlendirir, böylece bölgeye tekrar yeterli kan gitmeye başlar. Enfarktüs sonrasında bile, iyi nefes alınırsa, akciğerlerin diğer bölümleri bu durumu dengeler. Benim vardığım sonuç şudur: nefes almaya devam edin fakat kan pıhtılarının da tedavisini yapın! Tanıdığım bir akciğer uzmanı, pnömotoraks dışındaki tüm akciğer olgularında derin nefesin yararlı olduğunu söylemektedir.’ 

 

Geçmişinde küçük krizler olan, hipertansiyonlu (kontrol altında) ve başında baskı hisseden bir müşteri de Nefes workshop’una katılabilir mi? 

 

Nefes, yüksek tansiyonun düşürülmesinde çok etkilidir, enerji dengesi oluşturmada ve iki önemli krizin (iskemik ve hemorajik) öğesi olan dahili baskıyı uzaklaştırmada çok iyi bir yöntemdir. Geçiçi iskemi krizlerine yaklaşımım; nefesin yavaşlamasına veya nefes açık bir akıcılığa erişene dek konumlandırmanın yenilenmesine karşın müşterinin öncelikle açık akıcı bir nefesinin olmasıdır. Böylece sistemdeki enerji akar ve dahili baskının oluşmasına olanak vermez. Yani böyle bir kişi ile çalışmaya her zaman istek duyarım ve nefesin sistemlerine enerji getireceğini bildiğimden, nefeslerinin enerji akımını sağlayacak kadar açık olmasını sağlarım. 

Oldukça kilolu, anjinalı bir hasta nefes almak istiyor. Uygun mudur? 

Burada herhangi bir kontraendikasyon bulunmamaktadır-kalp sorunları olan bir kişiyle çalışırken sadece özel ilgi gösterin. Kişinin tıbbi açıdan endişeleri varsa, ilk önce kendi doktoruna danışması uygundur. Önceden mümkün olduğunca fazla bilgi edinin ve onları endişelendiren konuların neler olduğunu öğrenin. Eğer müşteri bir ilaç kullanıyorsa, bunu her zaman hazır bulundurun. Bu tip müşterilerin göğüs kısmında çok az nefes bulunmaktadır, bu yüzden desteklenmeleri ve rahat ettirilmeleri gerekir; onlara (özellikle yaşlılara) uygun kafa ve boyun desteğini sağlayın. Seans, doğal olarak, tüm solunum sistemi içerisinde yumuşak bağlantılı bir nefes sağlamaya ve göğüs veya diğer kısımları açmaya odaklanır. Destek ve afirmasyon sunun, vurma ve tonlamayı minimumda tutun-bazen yaşlı ve oldukça kuvvetsiz hastalar özellikle tonlamadan hoşlanıp hareket etmeyi de yararlı bulabilirler. İlerleme kaydedilmediği sürece, seanslar öncesinde Kundalini hareketlerini önermemekteyim.

 

 

bottom of page