top of page

Nefes’in yaşlı kişilere nasıl yararı olmaktadır?

 

Yaşlı müşterilerle çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Bunlardan biri; her şeyi bırakıp kaçmak yerine, daha canlı olmaya odaklanmalarıdır. Uygun durum ve düzenlemeleri yerine getirmediğimiz sürece değişim konusunda aracı olamayız. Ölüm süreci; ruhun vücut dışına baskılandırılmasıdır, bu yüzden birçok yaşlı kişinin karın bölgeleri serttir ve ruhlarını vücut dışına itme işlevini bilinç altında aktif olarak gerçekleştirmektedirler. Hayattan yana olduklarını öğrendikten sonra, nazik bir yaklaşımla çalışın. 

Karın bölgesini açmak için mümkün olduğunca fazla zaman harcayın ve kronik gerilim olan tüm alanları gevşetmeleri için yardımcı olun. Yıllardır uygulanan koşullandırılmış nefes bozukluğuna bağlı olarak, gevşemeye geçilebilmesi zaman alabilir. Herhangi özel bir durumdan haberdar olunması açısından sağlık geçmişinin araştırılması önemlidir. En önemli öğe; açık akıcı bir nefes oluşturabilmek için onları desteklemektir, böylece yaşam gücü tüm sistem içinde hareket eder ve solunum sisteminin sadece bazı bölümlerine nefes alınması önlenerek, gerilimli veya aşırı enerjili alanlar yaratılması önlenmiş olur. Etkin bir şekilde uygulanırsa, Nefes; yaşlı bir kişinin yaşamındaki sağlık niteliğini ve canlılığı oldukça arttırabilir. Sabır ve yumuşaklık gereklidir.

Nefes uygulayan tüm kişilerde, fiziksel geçmişin, örneğin ameliyatlar, kullanılan ilaçlar ve genel fiziksel durum, bilinmesi olumludur. Farklı kişiler için 86 yaş, aynı 46 yaş gibi değişiklikler gösterebilir. Çok kuvvetli olmayan veya bu tarz çalışmaları tanımayan yaşlı hastalarda; vurma uygulamadan tonlama ile başlanır, böylece onları da yormamış oluruz. 

Seanslar sırasında, yaşlı kişilerin genel niyetleri ne olmalıdır?

 

Bu yaştaki kişiler, fiziksel vücutlarını terk etmeye daha yakın olduklarından ötürü, en azından eğitimci açısından; değişim veya kaçış için değil de, yaşam için nefes alındığı açık olmalıdır. Kesin olumlu niyet ve sağlam yönlendirme ile, yaşlıların yaşamının ne kadar kaliteli hale getirildiği şaşırtıcıdır, bu sadece eğitimler aracılığı ile değil, Nefes’in günlük yaşam içerisinde kullanılması ile de sağlanmaktadır.

 

 

bottom of page